Berita Terkini

Perihal

Skim Bantuan Asuhan Rakyat (SI KEMBAR) ini dikhaskan untuk kanak-kanak yang berusia 4 tahun ke bawah yang dihantar ke TASKA atau Nurseri yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat.

Melalui skim ini, ibu bapa yang layak dan memenuhi syarat akan menerima bantuan yuran TASKA atau Nurseri anak-anak mereka yang berusia 4 tahun ke bawah sebanyak RM100 setiap bulan. Bantuan yuran tersebut akan disalurkan terus kepada TASKA atau Nurseri.

Selanjutnya…

Video Sikembar